1xbitbetvolegencobahisbetsoobetlikekralbetbetturkey giriştwitch viewer bothack forum

Những điều cần biết về chứng chỉ Quốc tế LCM

1. LCM (London College of Music) là một trong những trường âm nhạc lớn và lâu đời nhất nước Anh, được thành lập từ năm 1887, trực thuộc University of West London. Chuyên đào tào toàn diện: Lý thuyết âm nhạc, Kỹ thuật đàn, khả năng diễn tấu.

2. LCM Examinations Là một Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc thuộc Đại Học West London

 

3. Giá trị các chứng nhận và văn bằng của LCM được Văn Phòng Quản Lý Chất Lượng và Khảo Thí Quốc Gia Anh công nhận và đảm bảo.

4. Mỗi Grade hoặc  mỗi Diploma của LCM đều tương đương với những trình độ (level) được qui định trong Khung Trình Độ và Tín Chỉ của Anh (Qualifications and Credit Framework – QCF)

 

 

5. Tiến trình thi lấy các chứng chỉ và văn bằng đại học LCM

6. Học ở đâu: bạn có thể học ở bất cứ trường nào, với bất cứ thầy nào, ngay cả học với bạn bè hoặc tự học. nếu đạt đúng tiêu chuẩn và chất lượng mà LCM đưa ra, bạn sẽ được cấp chứng chỉ hoặc văn bằng tương xứng với khả năng của bạn.

7. Trường Nhạc Việt Thanh đào tạo khung giáo trình theo tiêu chuẩn quốc tế của University of West London. Sau mỗi khóa học, học viên có thể thi lấy chứng chỉ có giá trị quốc tế.

con_duong_hoc_copy