1xbitbetvolegencobahisbetsoobetlikekralbetbetturkey giriştwitch viewer bothack forum

Cách xác định Tone cho bản nhạc

Giọng điệu trong bài hát rất quan trọng và được tạo nên bởi một giọng điệu chính đó là “Tone”. Mỗi bài hát điều có một giọng chính để phù hợp với chất giọng người hát, đôi khi cũng có những bài hát có nhiều giọng (mỗi đoạn một giọng). Vì vậy, xác định Tone cho bản nhạc là một vấn đề rất quan trọng cho người hát để người hát không phải hát bị lạc Tone và dẫn đến phô.

Giọng (Tone) của một bài hát được hiểu là việc chọn những nốt nhạc chính cho giai điệu thuộc một âm giai.

Nếu biết về âm nhạc thường thì mình sẽ được nghe các nhạc sĩ, ca sĩ hay nhạc công hay nói đến giọng Đô trưởng (C) – Rê thứ (Dm) – Am (La thứ) đó là giọng chính của bài hát đó.
Đối với những người chuyên nghiệp việc xác định Tone rất dễ họ thường lắng nghe âm giai và tìm những nốt nhạc tương ứng với âm giai rồi suy ra hợp âm chủ của bài và cứ như vậy đánh theo quy luật vòng hòa âm.
Cách nhanh nhất và thông dụng nhất thường là nghe những nốt nhạc cuối cùng của bài hát đó. Nốt cuối cùng của bài hát là nốt gì, và ta sẽ suy ra bài hát đó sẽ chơi ở giọng trưởng hoặc thứ mang tên nốt đó.

Ngaydautiendihoc-DSPL

Ví dụ: Nếu bạn nhận biết được bài hát đó là nốt Đô, thì bài hát đó có thể là Đô trưởng (C) hoặc Rê thứ (Cm). Và bạn hãy hát thử những câu cuối của bài và đệm thử 1 trong 2 hợp âm và nghe xem chọn hợp âm nào là phù hợp với giọng người hát để không bị lạc Tone.
Tuy nhiên cách này cũng chưa thật sự chính xác, vì cũng có những bài hát có nốt kết thúc không tuân thủ theo quy luật hòa âm.
Ví dụ: Bài hát đó là giọng Đô trưởng thì đáng lẽ nốt kết thúc phải là nốt Đô (C). Tuy nhiên, có những bài hát tác giả biến tấu với mục đích nào đó nên chủ âm lại không phải là nốt Đô mà là một nốt khác, có thể là nốt Rê hay La…

Vì vậy để biết chắc chắn và chính xác Tone bài hát, ta cần xác định thêm dấu hóa đặt ở đầu khuông nhạc của bản nhạc.

sheet nhac - mat troi be con

 

Dấu thăng (#): Trình tự dấu thăng:    1  ->  2   -> 3  -> 4  -> 5  ->  6  ->  7

Fa –  Do –  Sol   – Re  –  La  – Mi  –  Si
Dấu giáng (b): Trình tự dấu giáng:    1   -> 2 ->   3  ->  4   -> 5  ->  6  ->  7

Si   – Mi  –   La  –  Re  –  Sol  –  Do  – Fa

Trình tự trên được hiểu như sau: nếu sau khóa nhạc,  bản nhạc có 1 dấu thăng, bạn sẽ ngầm hiểu nốt Fa sẽ được tăng lên nửa cung xuyên suốt toàn bài. 2 dấu thăng thì nốt Fa và Do được tăng lên nửa cung, 3 dấu thăng thì Fa, Do, Sol tăng lên nửa cung…
Tương tự như vậy đối với dấu giáng: 2 dấu giáng thì nốt Si và Mi sẽ giảm xuống nửa cung …
Nếu sau khóa nhạc không có dấu hóa thì bản nhạc được chơi ở giọng Đô trưởng (C) hoặc La thứ (Am). Kết hợp với nốt nhạc cuối cùng là đô hay La, bạn sẽ chắc chắn được bản nhạc chơi ở giọng Đô trưởng hay La thứ.
Nếu dấu hóa sau khóa nhạc là dấu thăng
: Bạn chỉ cần lấy dấu thăng cuối cùng +1, thì sẽ có được giọng trưởng chính của bài.

Ví dụ: Đầu khuông nhạc có 2 dấu thăng, tương ứng với trình tự bên trên sẽ là Fa và Do, thì bạn chỉ cần lấy dấu thăng cuối cùng là Do + 1. Vậy thì bạn sẽ biết rằng bài này chơi ở giọng Rê trưởng.
Ví dụ khác: 3 dấu thăng, ngầm hiểu là Fa – Do – Sol.  Giọng chính của bài sẽ là La trưởng (A) do dấu thăng cuối cùng là Sol + 1 = La
Nếu dấu hóa sau khóa nhạc là dấu giáng
. Bạn chỉ cần lấy tên của dấu giáng đứng trước dấu giáng cuối cùng làm giọng trưởng chính của bài
Ví dụ 1: Hai dấu giáng,  bạn ngầm hiểu trình tự 2 dấu giáng là Si – Mi. Bạn lấy tên của dấu giáng đứng trước dấu giáng cuối cùng là Mi làm giọng trưởng chính. Bạn sẽ có được giọng Si giáng trưởng
Ví dụ 2:  Ba dấu giáng, tức là Si – Mi – La. Áp dụng cách hướng dẫn trên, giọng chính của bài này sẽ là Mi giáng trưởng

Khi đã xác định được giọng chính của bài hát rồi bạn chỉ cần áp dụng theo quy luật vòng tuần hoàn hợp âm là bạn có thể đệm hát được rồi.