1xbitbetvolegencobahisbetsoobetlikekralbetbetturkey giriştwitch viewer bothack forum

Chỉ huy hợp xướng, dàn nhạc

NỘI DUNG THI CÁC BẰNG CHỈ HUY HỢP XƯỚNG & DÀN NHẠC

1.DipLCM in Conducting

270_de_cuong_dip_in_conducting_copy

Điều kiện để dự thi DipLCM in Conducting:

Ứng sinh phải có:

-Chứng nhận Grade 5 theory (Lý thuyết âm nhạc trình độ 5)

-Các kiến thức và kỹ năng về chỉ huy.

-Trên 15 tuổi

Nội dung thi DipLCM in Teaching:

Bao gồm 2 phần thi theo tỉ trọng: Chỉ huy (70%), Thảo luận trên tác phẩm (Viva Voce) (30%) – Điểm đậu: 75% trở lên – Học vị kèm theo tên: DipLCM – Lễ phục: Áo choàng

 • Phần 1: Chỉ huy (Conducting) – khoảng 20 phút

Ứng sinh chuẩn bị 3 tác phẩm hoặc các chương của các tác phẩm để chỉ huy trong cuộc thi. Giám khảo sẽ chọn những phần thích hợp trong các tác phẩm để cho diễn lại.

 • Phần 2: Thảo luận trên tá phẩm (Viva Voce) – khoảng 10 phút

Giám khảo sẽ ra những câu hỏi về chỉ huy những đoạn diễn lại của phần 1, bao gồm những lý do cho những quyết định nào đó… Giám khảo kỳ vọng những yếu tố lý luận phê bình môt cách khác biệt từ chính ứng sinh, cùng với sự trình bày sơ lược về mức độ thành công của nó trong thực tiễn. Cũng có những câu hỏi về âm nhạc dùng trong phần 1, bao gồm kiến thức về tác giả, về nhạc cụ / giọng hát trong bài hòa tấu ca nhạc.

 1. ALCM in Conducting

Điều kiện để dự thi ALCM in Teaching

Ứng sinh phải có:

-Chứng nhận Grade 5 theory

-Các kiến thức và kỹ năng về chỉ huy.

-Trên 15 tuổi

Nội dung thi ALCM in Conducting:

Bao gồm 3 phần thi theo tỉ trọng: Chỉ huy (70%), Thảo luận trên tác phẩm (Viva Voce) (22%) – Kỹ năng nghe (Aural) (8%) – Điểm đậu: 75% trở lên – Học vị kèm theo tên: DipLCM – Lễ phục: Áo choàng và Mũ

 • Phần 1: Chỉ huy (Conducting) – khoảng 30 phút

Ứng sinh chuẩn bị 3 tác phẩm hoặc các chương của các tác phẩm để chỉ huy trong cuộc thi. Giám khảo sẽ chọn những phần thích hợp trong các tác phẩm để cho diễn lại.

 • Phần 2: Thảo luận trên tá phẩm (Viva Voce) – khoảng 10 phút

Giám khảo sẽ ra những câu hỏi về chỉ huy những đoạn diễn lại của phần 1, bao gồm những lý do cho những quyết định nào đó… Giám khảo kỳ vọng những yếu tố lý luận phê bình môt cách khác biệt từ chính ứng sinh, cùng với sự trình bày sơ lược về mức độ thành công của nó trong thực tiễn. Cũng có những câu hỏi về âm nhạc dùng trong phần 1, bao gồm kiến thức về tác giả, về nhạc cụ / giọng hát trong bài hòa tấu ca nhạc.

 • Phần 3: Kỹ năng nghe (Aural) – khoảng 10 phút

1.Giải kết (Cadence)

Ứng sinh sẽ nghe hợp âm bậc I của cung nhạc trưởng hoặc thứ, sau đó sẽ nghe một đoạn hòa âm dài khoảng 8 – 12 ô nhịp (theo cung đó), bao gồm 4 giải kết. Giám khảo sẽ chọn 2 trong 4 giải kết để thí sinh nói tên của mỗi giải kết.

Giám khảo sẽ chơi lại hợp âm bậc I và đoạn nhạc nói trên và dừng ở giải kết thứ nhất (trong 2 giải kết đã chọn), ứng sinh sẽ được hỏi:

1(a) tên của giải kết (1 điểm)

Giám khảo chơi tiếp đoạn nhạc và dừng ở giải kết thứ hai (trong 2 giải kết đã chọn), ứng sinh sẽ được hỏi:

1(b) tên của giải kết (1 điểm)

2.Chuyển thể (Modulations)

Ứng sinh sẽ nghe hợp âm bậc I của cung nhạc trưởng hoặc thứ và được cho biết tên của cung nhạc. Một đoạn hòa âm ngắn từ 4 – 8 ô nhịp bắt đầu từ cùng cung nhạc đó được chơi. Đoạn nhạc có một chỗ chuyển thể đến một cung có liên quan đến cung nhạc chính.

Sẽ chuyển thể đến một trong các cung:

Cung Trưởng:

 • Dominant
 • Subdominant
 • Relative minor
 • Relative minor of Dominant (Mediant)
 • Relative minor of Subdominant (Supertonic)

Cung Thứ:

 • Dominant minor
 • Subdominant minor
 • Relative major
 • Relative major of Dominant (Subtonic hoặc Flattened leading note)
 • Relative major of Subdominant (flattened) Submediant)

Ứng sinh sẽ được hỏi:

2(a) Hoặc là tên của cung, hoặc sự tương quan với cung gốc (home key) (ứng sinh tùy chọn), những kết thúc của đoản nhạc. (1 điểm)

2(b) Làm lại bài test trên nhưng với đoạn nhạc khác (1 điểm)

3.Tiết tấu, nhịp độ, câu nhạc và cường độ (Rhythm, tempo, phrasing and dynamic)

Nghe 2 lần một đoạn hòa âm dài 12 – 16 ô nhịp. Ứng sinh sẽ được hỏi:

3(a) Tên của ký hiệu nhịp (nhịp gì?) (1 điểm)

Một câu 2 ô nhịp trích từ đoạn nhạc trên được chơi lại không có hòa âm. Ứng sinh sẽ được hỏi:

3(b) Xác định và mô tả các hình nốt (trường độ) trong câu nhạc (1 điểm)

Ứng sinh được đưa xem một bản nhạc không có các ký hiệu về dynamic, phrasing, articulation hoặc tempo. Giám khảo sẽ chơi 4 ô nhịp của đoạn nhạc đó, lần đầu theo nguyên gốc, lần thứ hai có thay đổi một chút. Ứng sinh sẽ được hỏi:

3(c) Sư khác biệt về dynamic, phrasing, articulation và / hoặc tempo (2 điểm)

(Bài test mẫu ở LL189)

 1. LLCM in Conducting (Cử nhân Chỉ Huy)

Điều kiện để dự thi LLCM in Conducting :

Ứng sinh phải có:

-Chứng nhận ALCM in Conducting

-Trên 18 tuổi

Nội dung thi LLCM in Conducting (Cử nhân Chỉ Huy):

Bao gồm 3 phần thi theo tỉ trọng: Chỉ huy (60%), Thảo luận về một bản nhạc (20%) Thảo luận trên tác phẩm (Viva Voce) (20%) – Điểm đậu: 75% trở lên – Học vị kèm theo tên: LLCM – Lễ phục: Lễ phục: Áo choàng đính kèm Licentiate hood và Mũ (cap)

 • Phần 1: Chỉ huy (Conducting) – khoảng 30 phút

Ứng sinh chuẩn bị 5 tác phẩm hoặc các chương của các tác phẩm để chỉ huy trong cuộc thi, có ít nhất một bản viết sau năm 1945. Giám khảo sẽ chọn những phần thích hợp trong các tác phẩm để cho diễn lại.

 • Phần 2: Thảo luận về bản nhạc (Discussion about a score) – khoảng 10 phút

Ứng sinh được yêu cầu mang đến cho giám khảo 2 bản nhạc (chấp nhận bản thu nhỏ cho giám khảo dùng). Đó có thể là một tác phẩm cho dàn nhạc, hợp xướng hay nhạc thính phòng. Giám khảo sẽ dẫn dắt cuộc thảo luận về bản nhạc, nội dung có thể bao gồm bối cảnh chung của tác phẩm, cách phối dàn nhạc hiếm thấy, tiếp cận để diễn lại bản nhạc. Ứng sinh được kỳ vọng sẽ trình bày được sự hiểu biết và kiến thức sâu sắc về bản nhạc từ góc nhìn chỉ huy.

 • Phần 3: Thảo luận trên tá phẩm (Viva Voce) – khoảng 10 phút

Giám khảo sẽ ra những câu hỏi về chỉ huy những đoạn diễn lại của phần 1, bao gồm những lý do cho những quyết định nào đó… Giám khảo kỳ vọng những yếu tố lý luận phê bình môt cách khác biệt từ chính ứng sinh, cùng với sự trình bày sơ lược về mức độ thành công của nó trong thực tiễn. Cũng có những câu hỏi về âm nhạc dùng trong phần 1, bao gồm kiến thức về tác giả, về nhạc cụ / giọng hát trong bài hòa tấu ca nhạc. Ứng sinh còn được hỏi những câu hỏi chung về chỉ huy, kỹ thuật diễn tập, xây dựng chương trình, phát triển sự trình diễn,

 1. FLCM in Conducting (Thạc sĩ Chỉ Huy)

Điều kiện để dự thi fLCM in Conducting :

Ứng sinh phải có:

-Chứng nhận fLCM in Conducting

-Trên 18 tuổi

Nội dung thi FLCM in Conducting (Thạc sĩ Chỉ Huy):

 Lễ phục: Lễ phục: Áo choàng đính kèm Fellowship hood và Mũ (cap)

 • Phần 1: Chỉ huy (Conducting) – khoảng 40 phút

Ứng sinh chuẩn bị 8 tác phẩm hoặc các chương của các tác phẩm để chỉ huy trong cuộc thi, có ít nhất một bản viết sau năm 1960. Giám khảo sẽ chọn những phần thích hợp trong các tác phẩm để cho diễn lại.

 • Phần 2: Thảo luận về bản nhạc (Discussion about a score) – khoảng 10 phút

Ứng sinh được yêu cầu mang đến cho giám khảo 2 bản nhạc (chấp nhận bản thu nhỏ cho giám khảo dùng). Đó có thể là một tác phẩm cho dàn nhạc, hợp xướng hay nhạc thính phòng. Giám khảo sẽ dẫn dắt cuộc thảo luận về bản nhạc, nội dung có thể bao gồm bối cảnh chung của tác phẩm, cách phối dàn nhạc hiếm thấy, tiếp cận để diễn lại bản nhạc. Ứng sinh được kỳ vọng sẽ trình bày được sự hiểu biết và kiến thức sâu sắc về bản nhạc từ góc nhìn chỉ huy.

 • Phần 3: Thảo luận trên tác phẩm (Viva Voce) – khoảng 10 phút

Giám khảo sẽ ra những câu hỏi về chỉ huy những đoạn diễn lại của phần 1, bao gồm những lý do cho những quyết định nào đó… Giám khảo kỳ vọng những yếu tố lý luận phê bình môt cách khác biệt từ chính ứng sinh, cùng với sự trình bày sơ lược về mức độ thành công của nó trong thực tiễn. Cũng có những câu hỏi về âm nhạc dùng trong phần 1, bao gồm kiến thức về tác giả, về nhạc cụ / giọng hát trong bài hòa tấu ca nhạc. Ứng sinh còn được hỏi những câu hỏi chung về chỉ huy, kỹ thuật diễn tập, xây dựng chương trình, phát triển sự trình diễn, những nhạc trưởng nổi tiếng thời trước và bây giờ.