1xbitbetvolegencobahisbetsoobetlikekralbetbetturkey giriştwitch viewer bothack forum

Electronic Keyboard Trung cấp

Thuộc môn: ELECTRONIC KEYBOARD

Thời gian học: 8 Grades – 9 tháng/1 grade

Độ tuổi: Đã hoàn thành Step 2Mỗi Grade trong chương trình Electronic Keyboard được thiết kế với tỉ trọng:

Bài tập

Kỹ thuật

Technical Work

(1)

Kỹ năng

Diễn tấu

Performance

(2)

Kiến thức

Viva Voce

(3)

Kỹ năng Ứng tấu hoặc Đệm đàn

(4)

Kỹ năng nghe

Aural Tests

(5)

15%

60%

7%

10%

8%


Để đạt tiêu chuẩn một grade, cần dạy & học:


1. Tất cả phần kỹ thuật (Technical Work), bao gồm luôn “Khúc luyện tập” (Study). Khúc luyện tập là một bản nhạc đúc kết các kỹ thuật chính trong một grade.

2. 3 tiểu phẩm: mỗi danh sách (list A, B, C) nên chọn một bài phù hợp với cá tính của mình

3. Kiến thức về âm nhạc và về tác phẩm

4. Ứng tấu trên chuỗi hợp âm hoặc Kỹ năng đệm đàn: đây là kỹ năng đặc trưng của người chơi electronic keyboard mà hầu như các giáo trình Việt Nam bỏ sót.

5. Kỹ năng nghe (Aural): bao gồm nghe tiết tấu và nghe cao độ, hòa âm…


Trong giáo trình, chúng tôi thiết kế thêm phần lý thuyết âm nhạc, với mục đích:


– Giúp học viên hiểu thêm về các tiểu phẩm


– Giúp học viên có thể dự các kỳ thi về lý thuyết âm nhạc