1xbitbetvolegencobahisbetsoobetlikekralbetbetturkey giriştwitch viewer bothack forum

Chương trình đào tạo Guitar căn bản

Thuộc môn: GUITAR

Thời gian học: 2 STEP – 9 tháng/1 Step

Chương trình này dành cho cả hai bộ môn acoustic guitar và electric guitar trong bước khởi đầu (Initial Stage – Step 1) và bước căn bản (Preliminary Grade – Step 2).


Kết thúc Step 2 này, học viên có thể chọn một trong 3 bộ môn guitar (acoustic guitar – electric guitar – bass guitar) để bước vào bậc đào trung cấp dài hạn bao gồm 8 grade.


Học acoustic guitar hoặc electric guitar cũng chính là học hòa tấu. Vì vậy, trong tất cả các bài tập cũng như tiểu phẩm, giáo viên cần tổ chức song tấu, tam tấu… với học viên theo hướng dẫn trong giáo trình.


Một số bài trong Step 1 và Step 2

trang_12_Guitar_Step_1_2_copy

trang_18_Guitar_Step_1_2_copy

trang_32_Guitar_Step_1_2_copy

trang_41_Guitar_Step_1_2_copy

trang_60_Guitar_Step_1_2_copy

trang_72_Guitar_Step_1_2_copy