Khung trình độ

KHUNG TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Việt Thương Music mở ra những con đường âm nhạc mới cho bạn chọn lựa để có thể về đích.

con_duong_hoc_copy

 

Mỗi bộ môn âm nhạc (piano, guitar, electronic keyboard, lý thuyết, sáng tác….) được thiết kế thống nhất qua các giai đoạn:
– MẦM NON
– CĂN BẢN (STEP 1 & 2)
– TRUNG CẤP 8 GRADES
– ĐẠI HỌC (DIPLOMA; ASSOCIATE; LICENCIATE)
– SAU ĐẠI HỌC (FELLOWSHIP)

CHUONG_TRINH_DAO_TAO_VT_WEB_copy

 * OfQual: Office of Qualifications and Examinations Regulation – Văn phòng Bằng Cấp và Quy chế Khảo Thí Anh Quốc

* Llywodreath Cymru – Welsh Government: Chính Phủ Xứ Wales

* CEA: Council for the Curriculum Examinations and Assessment: Hội đồng về các Chương trình Khảo thí và Đánh giá