1xbitbetvolegencobahisbetsoobetlikekralbetbetturkey giriştwitch viewer bothack forum

Khung trình độ

KHUNG TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Việt Thương Music mở ra những con đường âm nhạc mới cho bạn chọn lựa để có thể về đích.

con_duong_hoc_copy

 

Mỗi bộ môn âm nhạc (piano, guitar, electronic keyboard, lý thuyết, sáng tác….) được thiết kế thống nhất qua các giai đoạn:
– MẦM NON
– CĂN BẢN (STEP 1 & 2)
– TRUNG CẤP 8 GRADES
– ĐẠI HỌC (DIPLOMA; ASSOCIATE; LICENCIATE)
– SAU ĐẠI HỌC (FELLOWSHIP)

CHUONG_TRINH_DAO_TAO_VT_WEB_copy

 * OfQual: Office of Qualifications and Examinations Regulation – Văn phòng Bằng Cấp và Quy chế Khảo Thí Anh Quốc

* Llywodreath Cymru – Welsh Government: Chính Phủ Xứ Wales

* CEA: Council for the Curriculum Examinations and Assessment: Hội đồng về các Chương trình Khảo thí và Đánh giá