1xbitbetvolegencobahisbetsoobetlikekralbetbetturkey giriştwitch viewer bothack forum

LCM Piano căn bản

Thuộc môn: PIANO

Thời gian học: 9 thấng 1 trình độ

Độ tuổi: 6 tuổi trở lên

Là chương trình piano theo tiêu chuẩn trình độ quốc tế của London College of Music – University of West London. Mỗi trình độ có chứng chỉ LCM từ căn bản đến trung cấp và đại học


Trình độ Căn bản


– Bao gồm Step 1 và Step 2.

– Thời gian: 9 tháng / một Step

– Sau trình độ Căn bản học viên có thể tiếp tục chương trình Trung Cấp của bộ môn này hoặc bộ môn Jazz Piano.bia_1_copy

 


Trình độ Trung Cấp:


– 8 Grades

– Thời gian: 9 tháng / một Grade


PIANO_GRADE_1_WEB