LCM Examinations Internationally recognize

London College of Music (LCM)

LCM là một trong những trường dạy nhạc lớn và lâu đời nhất nước Anh, được thành lập từ năm 1887. Đến năm 1992, LCM trở thành một phân khoa chuyên ngành nghệ thuật của University of West London (tên cũ là Thames Valley University).

dạy nhạc

Trường dạy nhạc uy tính

LCM Examinations

Là Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc Quốc Tế  thuộc Đại Học West London, có truyền thồng uy tín lâu đời (1887) và có mạng lưới các Trung Tâm Khảo Thí trên toàn thế giới. Vì vậy, chứng nhận và văn bằng của LCM là một trong những bằng cấp được gọi là “internationally recognized” (Giá trị Quốc Tế)

Picture2

Chứng nhận văn bằng quốc tế

SƠ ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÂM NHẠC CỦA VIỆT THANH MUSIC

LIÊN KẾT VỚI LONDON COLLEGE OF MUSIC (LCM) ĐẠI HỌC WEST LONDON

A

vtms.vn dao tao

Số điểm quy định khi lấy bằng quốc tế về âm nhạc

Lợi ích khi học LCM:

* Phát triển toàn diện 4 kỹ năng “nghe, nói, đọc, viết” của ngôn ngữ âm nhạc

* Vừa học nhạc vừa kết hợp nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của học viên.

* Thêm “điểm” cho hồ sơ dự tuyển các trường cao đẳng, đại học nước ngoài.