1xbitbetvolegencobahisbetsoobetlikekralbetbetturkey giriştwitch viewer bothack forum

Chương trình học Piano cho người học muộn

Thuộc môn: PIANO

Thời gian học: 9 thấng 1 trình độ

Độ tuổi: Trên 12 tuổi


Là chuơng trình piano dành cho người học muộn (trên 12 tuổi) của nhầ xuất bẩn Alfred (Mỹ)


– 4 trình độ


– 9 tháng / một trình độ


– Hết trình độ 2 có thể chuyển sang Grade 1 chương trình Piano hoặc Jazz Piano