diploma_350-150x150ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NHẠC CỤ

Việt Nam hiện chưa có chương trình đào tạo giáo viên chuyên về nhạc cụ. Liên kết với LCM, chúng tôi thiết kế những khóa đào tạo giáo viên nhạc cụ theo 3 trình độ quốc tế: DipLCM in Teaching (Diploma) – ALCM in Teaching (Associate) – LLCM in Teaching (Licenciate) tương đương với trình độ Cử nhân.

 

 

270_de_cuong_dip_in_conducting_copy-150x150CHỈ HUY HỢP XƯỚNG, DÀN NHẠC

Có rất nhiều khóa dạy về Ca trưởng, Chỉ huy để phục vụ trong các Giáo Xứ Công Giáo và Hội Thánh Tin Lành. Cũng có nhiều Ca trưởng giỏi và kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ lại có điệu kiện để lấy bằng chỉ huy. Viện Âm Nhạc Phan Sinh liên kết với LCM đào tạo các trình độ DipLCM, ALCM, LLCM và FLCM in Conducting