1xbitbetvolegencobahisbetsoobetlikekralbetbetturkey giriştwitch viewer bothack forum

Sheet piano: Cây đàn sinh viên

Đời sinh viên có cây đàn Guitar

đàn ngân nga chúng ta cùng hòa ca

có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha…cất vang cùng lời ca

Ai đã một thời trải qua quãng đời sinh viên sẽ biết cái cảm giác nó như thế nào? Đó là những ý ức đẹp và cũng là một bước đệm mới cho cuộc đời mỗi người.

 Sheet piano: Cây đàn sinh viên

IMG_0179

Lời bài hát: Cây đàn sinh viên

Đời sinh viên có cây đàn ghi-ta
Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca
Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha, cất vang cùng lời ca.

Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca
Buông tiếng đàn tang tình tang tính
Hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương.

Đời sinh viên sống trong tình bạn thân
Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn, tính tang tính tình tang
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên.

Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn, ta nhớ năm nào,
Thức suốt đêm dài, những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều

Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta…

DOWNLOAD

 Sheet piano: Cây đàn sinh viên